Upravni odbor in žirija

V prvem mandatnem obdobju (2019–2024) izvedbo Cankarjeve nagrade vodi in upravlja petčlanski odbor, ki ga sestavljajo predstavnice in predstavniki soustanoviteljev:

Člani žirije za Cankarjevo nagrado za leti 2020-2021 (po abecednem redu):

  • Matej Bogataj
  • Ana Geršak
  • akademik Niko Grafenauer
  • izr. prof. dr. Darja Pavlič
  • prof. dr Ivan Verč (predsednik)