Upravni odbor in žirija

V prvem mandatnem obdobju (2019–2024) izvedbo Cankarjeve nagrade vodi in upravlja petčlanski odbor, ki ga sestavljajo predstavnice in predstavniki soustanoviteljev:

Člani žirije za Cankarjevo nagrado za leto 2022 (po abecednem redu):

  • akademik Niko Grafenauer
  • doc. dr. Alenka Koron
  • izr. prof. dr. Darja Pavlič
  • Alja Predan
  • prof. dr Ivan Verč (predsednik)

Nekdanja člana žirije: Matej Bogataj, Ana Geršak